Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trường mầm non CLC 20-10
ĐC: 40 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trang chủ Giới thiệu Tin tức Hình ảnh Clips Bài viết về trường Liên hệ Không gian sáng tạo Website Mới
Ban giám hiệu
Cơ cấu tổ chức
Các tổ chuyên môn
Năm học 2017-2018
Năm học 2016-2017
Năm học 2015-2016
Năm học 2014-2015
Năm học 2013-2014
Năm học 2012-2013
Năm học 2011-2012
Năm học 2010-2011
Các hoạt động khác
Dự kiến các chủ đề
Thực đơn mùa đông
Thực đơn mùa hè
Các Văn bản chỉ đạo
Giáo án điện tử
Giáo án E-learning
Học mà chơi, chơi mà học
Các bài tập phát triển trí tuệ
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm
Giáo án điện tử violet

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2017-2018
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng (Lớp A1, A3)
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng (Lớp A2)
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ 18-24 tháng
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2016-2017
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo (Lớp unis)
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ 24-36 tháng
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ 18-24 tháng
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2015-2016
Tổng thời gian thực hiện: 35 tuần
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo lớn
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo bé
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ A
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ B
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2014-2015
Tổng thời gian thực hiện: 35 tuần (từ 15/9/2014 đến 22/5/2015)
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo lớn
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo bé
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ A
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ B
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 2013-2014
Tổng thời gian thực hiện: 35 tuần (từ 12/9/2013 đến 18/5/2014)
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo lớn
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi mẫu giáo bé
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ A
Kế hoạch thực hiện các chủ đề lứa tuổi nhà trẻ B
DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2012-2013
Tổng thời gian thực hiện: 35 tuần (từ 12/9/2012 đến 18/5/2013)
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp mẫu giáo lớn
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp mẫu giáo nhỡ
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp mẫu giáo bé
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp nhà trẻ A
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện lớp nhà trẻ B
DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NĂM HỌC 2011-2012
Tổng thời gian thực hiện: 35 tuần (từ 12/9/2011 đến 18/5/2012)
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp mẫu giáo lớn
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp mẫu giáo nhỡ
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp mẫu giáo bé
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện các lớp nhà trẻ A
Dự kiến chủ đề và thời gian thực hiện lớp nhà trẻ B

Trang: 1